Strona 1 z 1

problem javascript

PostNapisane: Śr kwi 08, 09 15:52
przez mr791979
problem polega na tym!! mam scrypt java polegający ja tym .. na rogu strony jest zakładka (odsyłacz) po najechaniu na niego kursorem strona tak jakby sie zwijała do środka i po kliknięciu na zdjęcie w środku następuje przekierowanie... do tego momentu jest ok!! ale jak nadać określoną wielkość okna otwieranego przez ten odsyłacz coś na wzór "popup" wysokość
i szerokość np 400 px??

poniżej zdjęcia jak to wygląda i kod jaki posiadam dodam iż próbowałem z;-

Kod: Zaznacz cały
window.open(href, windowname, 'width=400,height=400,scrollbars=no');


1. zdjęcie przedstawia okno przed najechaniem na odsyłacz

Obrazek

2. zdjęcie przedstawia widok po najechaniu kursorem

Obrazek

i kod...

Kod: Zaznacz cały
/********************************************************************************************
* PageEar advertising CornerAd by Webpicasso Media
* Leave copyright notice. 
*
* Lizenzvereinbarung / License agreement
* http://www.webpicasso.de/blog/lizenzvereinbarungen-license-agreements/
*
* @copyright www.webpicasso.de
* @author    christian harz <pagepeel-at-webpicasso.de>
*********************************************************************************************/
 

/*
 *  Konfiguration / Configuration
 */

// URL zum kleinen Bild / URL to small image
var pagearSmallImg = 'http://djinsane.ugu.pl/pageear/pageear_s.jpg';
// URL zu pageear_s.swf / URL to small pageear swf
var pagearSmallSwf = 'http://djinsane.ugu.pl/pageear/pageear_s.swf';

// URL zum großen Bild / URL to big image
var pagearBigImg = 'http://djinsane.ugu.pl/pageear/pageear_b.jpg';
// URL zu pageear_b.swf / URL to big pageear swf
var pagearBigSwf = 'http://djinsane.ugu.pl/pageear/pageear_b.swf';

// Wackelgeschwindigkeit der Ecke 1-4 (2=Standard)
// Movement speed of small pageear 1-4 (2=Standard)
var speedSmall = 1;
// Bild spiegelt sich in der aufgeschlagenen Ecke ( true | false )
// Mirror image ( true | false )
var mirror = 'true';
// Farbe der aufgeschlagenen Ecke wenn mirror false ist
// Color of pagecorner if mirror is false
var pageearColor = 'ffffff'; 

var jumpTo = 'http://djinsane.unl.pl/djinsane_ugu_pl/baner/baner.html';<!-------------------tutaj wstawia sie adres do przeskoku na strone--------------->

var openLink = 'new';

 
var openOnLoad = false;

var closeOnLoad = 3;


// Ecke in der das Pagepeel erscheinen soll (lt: linke obere Ecke | rt: rechte obere Ecke )
// Set direction of pageear in left or right top browser corner (lt: left | rt: right )
var setDirection = 'rt';
// Weiches einblenden des pageear wenn Bild geladen (0-5: 0=aus, 1=langsam, 5=schnell )
// Fade in pageear if image completly loaded (0-5: 0=off, 1=slow, 5=fast )
var softFadeIn = 1;
 
 
/*
 *  Ab hier nichts mehr ändern  / Do not change anything after this line
 */

// Flash check vars
var requiredMajorVersion = 6;
var requiredMinorVersion = 0;
var requiredRevision = 0;

// Copyright
var copyright = 'Webpicasso Media, www.webpicasso.de';

// Size small peel
var thumbWidth  = 100;
var thumbHeight = 100;

// Size big peel
var bigWidth  = 350;<!----------- rozmiar odsuwanego okna w rogu   ta linijka  odpowiada za to wieksze ---------->
var bigHeight = 350;<!----------- rozmiar odsuwanego okna w rogu   ta linijka  odpowiada za to wieksze ---------->

// Css style default x-position
var xPos = 'right';

// GET - Params
var queryParams = 'pagearSmallImg='+escape(pagearSmallImg);
queryParams += '&pagearBigImg='+escape(pagearBigImg);
queryParams += '&pageearColor='+pageearColor;
queryParams += '&jumpTo='+escape(jumpTo);
queryParams += '&openLink='+escape(openLink);
queryParams += '&mirror='+escape(mirror);
queryParams += '&copyright='+escape(copyright);
queryParams += '&speedSmall='+escape(speedSmall);
queryParams += '&openOnLoad='+escape(openOnLoad);
queryParams += '&closeOnLoad='+escape(closeOnLoad);
queryParams += '&setDirection='+escape(setDirection);
queryParams += '&softFadeIn='+escape(softFadeIn);


function openPeel(){
   document.getElementById('bigDiv').style.top = '0px';
   document.getElementById('bigDiv').style[xPos] = '0px';
   document.getElementById('thumbDiv').style.top = '-1000px';
}

function closePeel(){
   document.getElementById("thumbDiv").style.top = "0px";
   document.getElementById("bigDiv").style.top = "-1000px";
}

function writeObjects () {
   
    // Get installed flashversion
    var hasReqestedVersion = DetectFlashVer(requiredMajorVersion, requiredMinorVersion, requiredRevision);
   
    // Check direction
    if(setDirection == 'lt') {
        xPosBig = 'left:-1000px'; 
        xPos = 'left';   
    } else {
        xPosBig = 'right:1000px';
        xPos = 'right';             
    }
   
    // Write div layer for big swf
    document.write('<div id="bigDiv" style="position:absolute;width:'+ bigWidth +'px;height:'+ bigHeight +'px;z-index:9999;'+xPosBig+';top:-100px;">');       
   
    // Check if flash exists/ version matched
    if (hasReqestedVersion) {       
       AC_FL_RunContent(
                "src", pagearBigSwf+'?'+ queryParams,
                "width", bigWidth,
                "height", bigHeight,
                "align", "middle",
                "id", "bigSwf",
                "quality", "high",
                "bgcolor", "#FFFFFF",
                "name", "bigSwf",
                "wmode", "transparent",
                "allowScriptAccess","always",
                "type", "application/x-shockwave-flash",
                'codebase', 'http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab',
                "pluginspage", "http://www.adobe.com/go/getflashplayer"
       );
    } else {  // otherwise do nothing or write message ...       
       document.write('no flash installed');  // non-flash content
    }
    // Close div layer for big swf
    document.write('</div>');
   
    // Write div layer for small swf
    document.write('<div id="thumbDiv" style="position:absolute;width:'+ thumbWidth +'px;height:'+ thumbHeight +'px;z-index:9999;'+xPos+':0px;top:0px;">');
   
    // Check if flash exists/ version matched
    if (hasReqestedVersion) {       
       AC_FL_RunContent(
                "src", pagearSmallSwf+'?'+ queryParams,
                "width", thumbWidth,
                "height", thumbHeight,
                "align", "middle",
                "id", "bigSwf",
                "quality", "high",
                "bgcolor", "#FFFFFF",
                "name", "bigSwf",
                "wmode", "transparent",
                "allowScriptAccess","always",
                "type", "application/x-shockwave-flash",
                'codebase', 'http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab',
                "pluginspage", "http://www.adobe.com/go/getflashplayer"
       );
    } else {  // otherwise do nothing or write message ...       
       document.write('no flash installed');  // non-flash content
    }
    document.write('</div>'); 
    setTimeout('document.getElementById("bigDiv").style.top = "-1000px";',100);
}

ta linijka odpowiada za otwieranie okna i odsyłacz...........

Kod: Zaznacz cały
var jumpTo = 'http://djinsane.unl.pl/djinsane_ugu_pl/baner/baner.html';<!-------------------tutaj wstawia sie adres do przeskoku na strone--------------->

var openLink = 'new';